Saigon Magic – Khách hàng của chúng tôi

Saigon Magic

Giới thiệu dự án & khách hàng

Project / client introduction

SAIGON MAGIC  là đơn vị chuyên tư vấn giải pháp tốt nhất để khách hàng có một phòng Karaoke & Bar hoành tráng nhất!

SAIGON MAGIC is karaoke & bar concept and building solution based in Ho Chi Minh City. It’s known for having a dedicated R&D department that specializing in new tech for karaoke, bar and entertainment establishments in Vietnam.

Hạng mục công việc chúng tôi đã triển khai cho dự án & khách hàng

Scope of work

  • Xây dựng website trên nền tảng WordPress
  • Quản lý Website & Facebook
  • Tối ưu S.E.O cơ bản
  • Quảng cáo Google & Facebook

  • WordPress Website building
  • Facebook and Website management
  • Basic S.E.O optimization
  • Google & Facebook Advertising

Liên hệ tư vấn dịch vụ quảng cáo trực tuyến

Contact us: