Nguyên Quân Organic – Khách hàng của chúng tôi

NGUYÊN QUÂN ORGANIC

Giới thiệu dự án & khách hàng

Project / client introduction

NGUYÊN QUÂN ORGANIC là nhà nhập khẩu, phân phối các mặt hàng hóa phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm từ Nhật Bản.

NGUYEN QUAN ORGANIC is a major distributor of Japanese made household appliances, cosmetics, chemical products and foods.

Hạng mục công việc chúng tôi đã triển khai cho dự án & khách hàng

Scope of work

  • Quản lý Website & Facebook
  • Tối ưu S.E.O cơ bản
  • Quảng cáo Google & Facebook

  • Facebook and Website management
  • Basic S.E.O optimization
  • Google & Facebook Advertising

Liên hệ tư vấn dịch vụ quảng cáo trực tuyến

Contact us: