DK Entertainment Media – Khách hàng của chúng tôi

DK ENTERTAINMENT MEDIA

Giới thiệu dự án & khách hàng

Project / client introduction

DK ENTERTAINMENT là hệ thống các công ty, dự án chuyên dịch vụ sáng tạo nghệ thuật, giải trí, đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh như: Sản Xuất Chương Trình, Viral giải trí, Quảng Cáo, Đào Tạo Ca Sĩ, Vũ Công Chuyên Nghiệp – Cung Cấp Nghệ Sĩ,Vũ Đoàn, Sản Xuất Âm Nhạc Và Chỉ Đạo Nghệ Thuật.

DK ENTERTAINMENT is a group of businesses major in art and entertainment services and education in Ho Chi Minh City, Vietnam. Their services include: event launching & hosting, dancers & performance providers, dancing courses, music video (MV) production, etc.

Hạng mục công việc chúng tôi đã triển khai cho dự án & khách hàng

Scope of work

  • Thiết kế, dựng, quản lý website
  • Tối ưu S.E.O nâng cao
  • Quảng cáo Google & Facebook

  • Website design, developement and management
  • Advanced S.E.O optimization
  • Google & Facebook Advertising

Liên hệ tư vấn dịch vụ quảng cáo trực tuyến

Contact us: