SBO – gói dịch vụ cho thuê ngoài tối ưu SEO cơ bản (SEO basic outsourcing)

Get Found on Google: Nhận diện thương hiệu trên Google

Hire a qualified digital marketer to optimize your website for SEO!

7,900,000đ/ gói (344 USD/ package)

Các tùy chọn khác (alternative packages)

Monthly SEO content package: Gói Duy Trì nội dung SEO Hằng Tháng

 • Từ 2,900,000đ/ tháng (126 USD monthly)

Bao gồm các hạng mục:

 • Cập nhật các thông tin, nội dung cho các website chính theo tuần (Weekly update of primary keywords pages)
 • 5 bài viết truyền thông đăng tải lên website tối cho cho các từ khoá chính (5 weekly articles that support primary keyword pages)
 • Liên hệ chúng tôi để có báo giá chính xác cho ngành nghề kinh doanh của bạn (Contact us for exact pricing tailor to your service / products’ keywords!)

Danh mục

Các dịch vụ trong gói SBO

Các công việc của một quy trình tối ưu SEO cơ bản, được Ktdigital thực hiện cho công ty của bạn.

Tối ưu SEO trên trang (On – Page SEO Optimization):

Keyword optimization:

 • Tối ưu từ khoá thương hiệu (branding keyword optimization) – giúp khi khách hàng tìm kiếm tên thương hiệu và các thông tin về thương hiệu của bạn được dễ dàng và chính xác nhất trên Google.
 • 3 – 5 từ khoá dịch vụ / sản phẩm chính (3 – 5 key services keyword optimization)
 • 3 – 5 từ khoá hỗ trợ cho các dịch vụ / sản phẩm chính (3 – 5 supporting contents keyword optimization)

Meta description optimization:

 • Tối ưu phần mô tả của bài viết theo 1 – 2 từ khoá chính và 3 – 5 từ khoá phụ (meta description that containts 1 – 2 primary keywords and 3 – 5 supporting keywords)

Internal link optimization:

 • Tối ưu liên kết các bài viết, trang dịch vụ và sản phẩm chính (connect primary posts and contents that relevant to each other)

Tối ưu SEO ngoài trang (Off – Page SEO Optimization)

External link optimization:

 • Tối ưu và kết nối các link bài viết, trang dịch vụ và sản phẩm chính tới các kênh bên ngoài phù hợp như Facebook, Youtube, Zalo, các kênh TMĐT như Shopee, Tiki, Amazon (connect your sites to external referral website such as Facebook, Youtube, ecommerce site)

Tối ưu SEO Kỹ Thuật (Technical SEO Optimization)

 • Tối ưu schema markup trang chủ, trang dịch vụ và sản phẩm chính (add Schema Markup to your primary service / product web pages)
 • Tối ưu cache và tốc độ tải (website cache and load speed optimization)