Facebook Group Job Posting (FGJP) – Gói dịch vụ đăng tin tuyển dụng trên hệ thống Facebook Group.

Tiếp cận cộng đồng 10,000+ nhà tuyển dụng & người tìm việc content & marketing Sài Gòn

Reach 10,000+ potential candidates and employers in Ho Chi Minh City via our dedicated Facebook Group!

  • 190,000đ/ tháng (8 USD/ monthly)

  • 490,000đ/ 3 tháng (21 USD/ 3 months)

Danh mục

Các dịch vụ trong gói FGJP

Nhận được CV ngay sau 48 giờ!

  • Đặt banner quảng cáo trên Facebook Group + Fanpage
  • Đặt bài ghim (sticky post) lên Facebook Group + Fanpage