BOOST YOUR BUSINESS UP TO HIGH LEVEL

OUR PROVIDED SERVICES

Business services are a recognisable subset of Economic services, and share their characteristics.The essential difference is that Business are concerned about the building of Service Systems in order to deliver value to their customers and to act in the roles of Service Provider and Service Consumer.

Online Advertising

01

Facebook Ad

Cung cấp giải pháp quảng cáo tăng tương tác, tăng inbox và tiếp cận khách hàng tiềm năng trên nền tảng Facebook / Meta.

Xây dựng hệ thống tài khoản an toàn, bảo mật, phù hợp với quy định của Facebook.

02

Google Ad

Cung cấp giải pháp đưa thương hiệu của bạn lên top #1 tìm kiếm Google.

Xây dựng phổ từ khóa hoàn chỉnh phù hợp cho cả SEO lẫn SEM.

03

Instagram Ad

Cung cấp giải pháp quảng cáo tăng followers, tăng tiếp cận khách hàng tiềm năng trên nền tảng Instagram / Meta.

Xây dựng hệ thống hashtag tối ưu giúp page được ưu tiên hiển thị.

04

Youtube Ad

Cung cấp giải pháp quảng cáo tiếp cận các khách hàng đang sẵn sàng mua hàng khi xem video Youtube.

Tư vấn xây dựng kịch bản video clip quảng cáo Youtube đúng format, kích thích tò mò ngay từ 3 giây đầu tiên.

05

Tiktok Ad

Quảng cáo TikTok Ad giúp kênh của bạn được đề xuất cho khách hàng của TikTok. Khi bạn tiến hành quảng cáo, TikTok sẽ giúp bạn tìm kiếm những người quan tâm tới sản phẩm của bạn.

Website Services

01

Website Design & Development

Bạn muốn website theo style nào?
Hàng triệu giao diện chuyên nghiệp, tùy biến cao đang được các doanh nghiệp toàn cầu sử dụng.

Bạn cần chúng tôi bổ sung chức năng / thành phần mới cho trang web?
Chúng tôi xây dựng website theo hướng mở, để chừa chỗ cho các sự cải tiến đầy sáng tạo của bạn.02

SEO Audit

Giúp website load nhanh hơn: Dịch vụ SEO Audit sẽ đánh giá và phát hiện những vấn đề về tốc độ tải trang của website của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp gợi ý và hướng dẫn để giảm thời gian tải trang và tăng tốc độ truy cập của khách hàng.

Cải thiện thứ hạng SEO: Dịch vụ SEO Audit cũng sẽ đánh giá và phát hiện những vấn đề về SEO của website của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp gợi ý và hướng dẫn để cải thiện thứ hạng SEO của website trên các công cụ tìm kiếm, như Google.

our success depends on your growth

At Ktdgital, we put the companies we partner with at the center of everything we do. From building your online presence to boosting your conversions, we bring in real traffic to scale your business through digital lead generation.

Why choose KTDIGITAL

TO WORK ON YOUR SEO

RESULTS

When you grow, we grow — we use trackable and measurable digital methods to ensure you generate more brand exposure, online traffic and conversions.

When you grow, we grow — we use trackable and measurable digital methods to ensure you generate more brand exposure, online traffic and conversions.

LIVE CHAT SUPPORT

When you grow, we grow — we use trackable and measurable digital methods to ensure you generate more brand exposure, online traffic and conversions.

TRANSPARECY

When you grow, we grow — we use trackable and measurable digital methods to ensure you generate more brand exposure, online traffic and conversions.

Explosive Growth

Combining our team’s ability to create explosive SEO growth strategies with unmatched work ethic, we have been able to completely change the SEO landscape. We let our results speak for themselves.

Our Clients

get every single answers from here answers from here

HOW MUCH DOES A WEBSITE COST?

Combining our team’s ability to create explosive SEO growth strategies with unmatched work ethic.

HOW DO I WORK WITH A WEBSITE DESIGNING COMPANY?

Combining our team’s ability to create explosive SEO growth strategies with unmatched work ethic.

WHAT IS WORDPRESS AND WHY WOULD I WANT MY WEBSITE DEVELOPED ON WORDPRESS?

Combining our team’s ability to create explosive SEO growth strategies with unmatched work ethic.